front_b”Att genom ITAM Best Practice hjälpa organisationer att skapa en långsiktig och mer leverantörsoberoende strategi för kostnadseffektiv och säker hantering av hårdvara och programvara.”

 

Med syfte att:
orange   Kontrollera och managera organisationens Assets på ett för verksamheten optimalt sätt
orange  Öka ROI för varje investerad IT krona
orange  Minska IT TCO (direkt – indirekta – dolda kostnader)
orange  Exponera och minimera risk
orange  Öka effekten i IT-produktion och IT-leverans, samt program såsom ITIL och ISO

fron_blocks

 

frågor
Ta gärna kontakt med oss så att vi kan hjälpa dig.

Mailadress: info@wopit.se
Telefon: 08 684 099 70