Förstudier och nulägesanalys

Vi utför förstudier med avsikt att identifiera verksamheters behov utifrån ett hårdvara och mjukvaruperspektiv.

Våra förstudier blir ett viktigt underlag för organisationens framtida IT strategi.

 

Vi hjälper organisationer att ta rätt beslut.

 • Sourcingstrategi
 • BYOD
 • Upphandling
 • Outsourcing
 • Effektiviserings och rationaliseringsarbete
 • TCO
 • ROI
 • Hitta och stoppa blodflödet I befintliga projekt/avtal

Vi utgår från organisationens förmåga att livscykelhantera hårdvara och mjukvara och analyserar följande huvudprocesser:

 • Anskaffning (procurement)
 • Identifiering (discovery)
 • Compliance
 • Returhantering
 • Lag & Avtal
 • Finansiering
 • Dokumenthantering
 • System
 • Projekt & Program
 • Policys
 • Kommunikation & Utbildning

Vi mäter organisationens förmåga att driva en process från ax till limpa, med hjälp av resurser, system, verktyg och Governance.

Vi gör en benchmark mot Best Practice, identifierar, flaskhalsar och bristen på överbryggande processer och kommunikation mellan ”silos” och processägare.

Inventering och mätning

Det första steget mot en fungerande Asset hantering är identifiering, vilket ni får genom en komplett Asset inventering.

Vid en inventering av hårdvara och mjukvara använder vi oss av ett antal olika verktyg, såväl kundens som våra egna.

Vi är bekanta med de flesta på marknaden förekommande system och verktyg (SCCM, Service Now, Tivoli, Snow, etc.)

Vi hittar ALLA assets oavsett plattform eller klient.

 

Vi identifierar också ingående komponenter (CMDB).

 • Datorer
 • Mobila enheter
 • Servrar
 • Nätverkskomponenter
 • Programvaror

Följande information får ni ut:

 • Assettyp (mobil, server, padda, laptop)
 • CMDB (konfiguration)
 • Nätverksstatus
 • Kontraktuell status (service, support, inköp, garanti, SLA)
 • Finansiell status (marknadsvärde, bokfört värde)
 • Organisatorisk tillhörighet (kostnadsställe, användare, avdelning, bolag, division)
 • Energiförbrukning (hela IT ner på komponentnivå)
 • Repository (jämförelse mellan nuläge och avtalat läge)

Vår rapport kan exempelvis användas som DD underlag, rapport, beslutsunderlag för vidare ITAM projekt, vid en Audit eller ISO arbete.

 

 

Förstudier och nulägesanalys 

Vi utför förstudier med avsikt att identifiera verksamheters behov utifrån ett hårdvara och mjukvaruperspektiv.

Våra förstudier blir ett viktigt underlag för organisationens framtida IT strategi.

Vi hjälper organisationer att ta rätt beslut.

• Sourcingstrategi

• BYOD

• Upphandling

• Outsourcing

• Effektiviserings och rationaliseringsarbete

• TCO

• ROI

• Hitta och stoppa blodflödet I befintliga projekt/avtal

Vi utgår från organisationens förmåga att livscykelhantera hårdvara och mjukvara och analyserar följande huvudprocesser:

• Anskaffning (procurement)

• Identifiering (discovery)

• Compliance 

• Returhantering

• Lag & Avtal

• Finansiering

• Dokumenthantering

• System 

• Projekt & Program

• Policys

• Kommunikation & Utbildning

Vi mäter organisationens förmåga att driva en process från ax till limpa, med hjälp av resurser, system, verktyg och Governance.

Vi gör en benchmark mot Best Practice, identifierar, flaskhalsar och bristen på överbryggande processer och kommunikation mellan ”silos” och processägare.

 

 

img1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 1 = one

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>