“Ett program för effektiv insamling och hantering av asset data ur ett fysiskt/organisatoriskt, finansiellt och kontraktuellt perspektiv, som stöd för det dagliga arbetet med att livscykelhantera och skapa strategiska beslutsunderlag”

ITAM
ITAM är en proaktiv disciplin med finansiellt och strategiskt fokus som överbryggar IT produktion med verksamhetsnytta. Syftet är att genom insamling, livscykelhantering och strategisk analys av relevant asset data, minska organisationens IT kostnader, minska risken och öka effekten av organisationens IT Assets och IT tjänster.

 

orange   Arbetar krossfunktionellt över flera organisatoriska enheter, som HR, IT, Ekonomi, Inköp, Externa leverantörer…
orange   Innehåller samtliga av organisationens huvudbeståndsdelar – Processer – Människor – Teknik 
orange   Med utgångspunkt i Verksamhetsstrategi, IT strategi, Policys, Lagar och övriga direktiv.
orange   Arbetar också krossfunktionellt över en stor mängd verksamhetsområden, som t.ex. 
      Dokumenthantering, Projektledning, Programledning, Säkerhet, Avtal, Kommunikation etc.

 ITAM definierar och kategoriserar Assets som:

orange   Hårdvara - smal_or_block_l Datorer  smal_or_block_l Bildskärmar  smal_or_block_l Skrivare  smal_or_block_l Servrar  smal_or_block_l Nätverk  smal_or_block_l Mobila enheter smal_or_block_l Läsplattor etc…
orange   Mjukvara - smal_or_block_l Licenser  smal_or_block_l Program  smal_or_block_l Appar  smal_or_block_l Open source etc..  
orange  Övrig Asset funktionalitet - smal_or_block_l Molntjänster  smal_or_block_l Outsourcing  smal_or_block_l IT som funktion  

 

 ITAMs beståndsdelar

itam_1