Detta är ITAM

IT Asset Management, eller ITAM, är en nödvändig disciplin för organisationer som vill få kontroll över sin Hårdvara och Mjukvara och som vill lära sig att hantera den på ett kostnadseffektivt och säkert sätt.

En IT Asset kan vara en dator, en mobiltelefon, en programvara,, en server, en skrivare eller komponenter i ett nätverk.

Det kan också vara utrustning som närmar sig IT, som AV utrustning med nätverksstöd.

 ITAM handlar om kontroll.

Kontroll av hårdvara, mjukvara, kostnader, processer, resurser, system, kontrakt och finansiell status.

 Kontroll skapar man genom effektiv hantering, governance och processer som hänger ihop.

 Hantering av exempelvis IT hårdvara och dess livscykel är en komplicerad process som rör sig som en orm genom såväl interna som externa ansvarsområden vilket gör det svårt att överblicka såväl aktiviteter som ägandeskap.

 ITAM handlar därför till stor del om att skapa rätt förutsättningar för den dagliga hanteringen av hårdvara och mjukvara.

Förmågan att kunna följa en Asset genom hela dess livscykel, från inköp till avveckling, skapar möjlighet att identifiera hur effektiva organisationens processer är.

 Varje Asset får också en identitet och kan placeras i sitt rätta sammanhang, organisatoriskt, kontraktuellt och finansiellt.

 Detta leder till bättre beslutsunderlag och stöd för såväl IT som ledning och ekonomi.

 ITAM handlar om förmågan att välja rätt:

Rätt hårdvara, rätt mjukvara, rätt avtal, rätt system, rätt partner och rätt åtgärd.

Organisationer som arbetar med ITIL och Lean, har mycket att vinna på att implementera och utveckla arbetet med ITAM, då ITAM handlar om en grundläggande förståelse för hur Assets påverkar såväl IT, tjänster och organisationen som helhet.

 

Precis som ITIL och Lean, skall ITAM skall ses som ett program för ständig processförbättring där varje åtgärd, liten som stor, syftar till ökad, långsiktig förbättring.

 

ITIL V.3 talar om Service Assets som komponenter, vilka som helst som stöder leveransen av en IT tjänst. ITAM som per definition, då kan ses som en Service Asset, definierar och sorterar allt som är relaterat till hårdvara och mjukvara.