block_vadvigör

Vårt huvudfokus ligger i att hjälpa organisationer att bli bättre och mer kostnadseffektiva i sin hantering av hårdvara och programvara.

Genom att implementera grundläggande IT Asset Management, möjliggör vi ett långsiktigt förändringsarbete som leder till ökad kontroll, minskade kostnader och begränsning av risk.

Vi är leverantörsoberoende, vilket innebär att vi aldrig säljer eller rekommenderar enskilda leverantörer, återförsäljare eller lösningar.

Vårt mål är att också kunden skall bli mer oberoende i sitt val av leverantörer, tjänster och lösningar.

Förstudie och Assessment

Rapporten kommer att visa hur Ni kan utveckla, kontrollera och förbättra organisationens hantering av hårdvara och mjukvara med syfte att minska de totala IT kostnaderna, öka tjänsteproduktiviteten och minimera risk.  

Utifrån informationen vi samlat in etablerar vi en ITAM Baseline som visar organisationens nuvarande förmåga och effekt utifrån:

orange Besparingspotential orange Riskexponering orange Process effektivitet.  

Vi analyserar organisationens förmåga att hantera IT Assets genom att kontrollera:

orange Processer orange Organisation orange Teknik

ITAM Road Map ger organisationen projektunderlag för det kortsiktiga operativa arbetet och det långsiktiga strategiska arbetet med att implementera optimerad IT Asset Management.  

Vi utgår ifrån ITAM best practice och arbetar nära ITIL och ISO 19770, ISO 20 000.

Arbetet med ITAM Road Map innebär också att hitta s.k. QSP: s (Quick Sucess Projects) eller snabba succéprojekt, direkt översatt.  

Detta är projekt som utförs med minimal påverkan på organisationen, på kort tid och med tydlig och mätbar effekt (ROI).  

Dessa projekt genererar ett direkt ROI utifrån en eller flera av följande affärsdrivande faktorer: Ekonomi – Risk – Effekt, dvs. kostnadsbesparingar eller ökad lönsamhet, minskad risk och ökad effekt som påverkar produktionen.

Använd rapporten..
orange   … som ett sätt att identifiera snabba kostnadsbesparingar 
orange   … för att exponera risk   
orange   … som ett beslutsunderlag för IT investeringar   
orange   … som ett underlag vid outsourcing eller köp av IT funktion och molntjänster  
orange   … i arbetet med att sätta upp affärsdrivande KPI: er   
orange   … som ett grundläggande styrdokument för implementation av ett ITAM program

 

vad_vi_gor_1IT Asset Baseline
Genom manuellt detektivarbete och med hjälp av befintliga verktyg (SCCM, Snow, HP, Service Now, etc.) identifierar vi organisationens Assets, hårdvara och mjukvara. Därefter kan vi komplettera inventeringen i två steg genom fysisk inventering och Smart Grid Discovery ®. 

Efter genomförd inventering jämförs det verkliga resultatet med det kalkylerade/budgeterade resultatet och diskrepanser analyseras och åtgärdas. Därefter sorteras och grupperas samtliga Assets i sökbara kategorier, fördelat under hårdvara och programvara. 

Till sist kopplas respektive Asset ihop med rätt identitet enligt kriterierna Fysisk/organisatorisk, Finansiell och Kontraktuell.

Exempel:

orange Kostnadsställe orange Användare orange Konfigurering orange Leasing orange Ålder orange Värde orange  Avtal orange SLA orange Behörighet

Använd IT Asset Baseline… 

orange   … för det löpande kvalitetsarbetet och ITAM   
orange   … som ett underlag för upphandling och outsourcing  
orange   … som ett underlag i upprättande av SLA: er och IT funktionsavtal  
orange   … som grund för ITIL och effektivare interna/externa IT tjänster

vad_vi_gor_2Projektledning
WopIT har kompetens att projektleda och utföra implementationsprojekt inom ramen för ITAM. Vi kan dessutom stötta vid upphandlingar, Audits, transitionsprojekt och rena interims uppdrag.

Energiinventering
I tillägg kan förstudien kompletteras med en analys över organisationens nuvarande förhållande till energiförbrukning och hur stor besparingspotential organisationen har. ITAM Road Map kompletteras med åtgärder och ROI för energieffektivisering.

Utbildning
ITAM academy är ett eget affärsområde inom WopIT, där fokus ligger på utbildning inom IT Asset Management. 

Klicka här för mer information.