”ITAM är för affärsverksamheten vad ITIL är för IT-avdelningen.  Allt hänger ihop, det ena stöder det andra och syftet är att skapa ROI för varje investerad IT-krona. Genom att implementera ITAM skapar du kontroll som frigör kapital, minimerar risk och optimerar organisationens IT-tjänster.”

ITAM steg för steg

varfor_img

ITAM som stöd för verksamheten

orange ITAM säkerställer organisatorisk, finansiell och kontraktuell kontroll.

orange Skapar Beslutsunderlag av stora mängder Asset-Data.

orange Minskar IT TCO – Ökar IT ROI.

ITAM ger organisationen grundläggande och vital information om en organisations hantering och användning av Assets.  

Den supporterar IT och operativa delar av verksamheten samtidigt som den hjälper ekonomi/finans att överblicka kostnader och exponera risk.   

Genom att säkerställa att All relevant Asset data hanteras och kvalitetsgranskas löpande bibehålls en hög kvalitet, som när det tillgängliggörs, supporterar de operativa delarna av IT verksamheten och samtidigt bidrar till organisationens strategiska beslutsprocess.

Fysisk – Kontraktuell – Finansiell information 
orange   I budgetarbetet orange   För samordning av resurser   
orange   I miljöarbetet (ISO) orange   I standardiseringsarbetet
orange   I kvalitetsarbetet (ISO) orange   För Change Management - Flexibilitet och skalbarhet
orange   I sourcingarbetet orange   Risk & Contingency
orange   I HW- och SW-projektarbetet orange   I förhandlingar med leverantör
orange   För mätning av verksamhetsprocesser (KPI) orange   I SLA-diskussioner med leverantörer
orange   För energieffektivisering orange   Service Desk optimering
orange   Följa lagar, förordningar och direktiv orange   Licensoptimering/sharing
orange   Koppla kostnad till asset orange   ITSM Support Verksamhetsplanering
orange   I effektivitetsarbetet (ITIL, automatisering etc…) orange   Nätverkssäkerhet och BYOD
orange   I anskaffnings- och upphandlingsarbetet orange   IMAC-arbetet
orange   Arbete med tjänstekataloger orange   Äga eller leasa?
orange   Vid audits orange   Tillförlitlig TCO 
orange   I avtalsarbetet orange   Ökad ROI i IT investeringar och IT projekt