WopIT Management AB är ett oberoende konsultbolag med tydligt fokus mot IT Asset Management, ITAM! Vi arbetar på den Nordiska marknaden och våra kunder kommer både från privat och offentlig sektor!

WopIT samlar in från flera globala källor, använder och medverkar i implementation av ITAM Best Practice. Vi följer dessutom utvecklingen inom ITIL och hur denna tangerar och kompletterar ITAMs processer och program för att uppnå ökad effekt av organisationens IT-investeringar!

En tydlig målsättning för oss är att bredda och öka kunskapen och utnyttjandet av fördelarna med ett program för IT Asset Management hos våra kunder och generellt på marknaden. Vi samarbetar därför med International Association of IT Asset Managers (IAITAM) för att i samverkan med dem erbjuda utbildning och certifiering inom ITAMs olika områden!

Vår ambition är att tillsammans med kunder, partners och Asset Managers skapa ett aktivt Nordiskt Community för IT Asset Management. Det ger oss erfarenheter som vi delar och kunskapsöverför genom kundprojekt och utbildningar.! Våra konsulter kommer från olika delar av näringslivet och offentlig sektor, alla med olika kompetenser och erfarenhet men med IT Asset Management och IT Livscykelhantering som gemensam plattform!

Vi arbetar genom seniora konsulter, med lång erfarenhet av att arbeta i komplexa och decentraliserade organisationer med dokumenterat goda resultat och vitsord. De vet att ett lyckat ITAM-program till stor del byggs genom gränsöverskridande processer, förståelse och bra relationer mellan funktioner internt och externt. Därav WopITs slogan ”Bridging the Gap”.

Kontakta oss för mer information på:info@wopit.se

Erik Andersson, VD 
+46-73 9420150

Johan Junhav, Sales & Marketing
+46-70 0838376