WopIT är oberoende specialister
inom IT Asset Management.

WopIT är ett oberoende konsultbolag med tydligt fokus mot IT Asset Management, ITAM.
Vi arbetar på den Nordiska marknaden och våra kunder är både från privat som offentlig sektor.

WopIT samlar ITAM Best Practice från hela världen med tydliga kopplingar till ITIL.
En tydlig målsättning för oss är att bredda och öka kunskapen och utnyttjandet av fördelarna med ett program för IT Asset Management hos våra kunder och generellt på marknaden. Vi samarbetar därför med International Association of IT Asset Managers (IAITAM) för att i samverkan med dem erbjuda utbildning och certifiering inom ITAMs olika områden.

Vår ambition är att tillsammans med kunder, partners och Asset Managers skapa ett aktivt Nordiskt Community för IT Asset Management. Det ger oss erfarenheter som vi delar och kunskapsöverför genom kundprojekt och utbildningar.
Våra konsulter kommer från olika delar av näringslivet och offentlig sektor, alla med olika kompetenser och erfarenhet men med IT Asset Management och IT Livscykelhantering som gemensam plattform.

Vi arbetar genom seniora konsulter, med lång erfarenhet av att arbeta i komplexa och decentraliserade organisationer med dokumenterat goda resultat och vitsord. De vet att ett lyckat ITAM-program till stor del byggs genom gränsöverskridande processer, förståelse och bra relationer mellan funktioner internt och externt.
Därav WopITs slogan ”Bridging the Gap”.

Kontakta oss för mer information info@wopit.se

eller ring oss
Erik Andersson, VD
+46-73 9420150

Johan Junhav, Sales & Marketing
+46-70 0838376

Vi utför även interimsuppdrag som Asset Managers.

Kort beskrivning

Any text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ullamcorper luctus nisl, id sodales quam placerat nec. Morbi in elit ultricies, ultricies velit sed, sagittis metus. 

Any text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ullamcorper luctus nisl, id sodales quam placerat nec. Morbi in elit ultricies, ultricies velit sed, sagittis metus. 

Any text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ullamcorper luctus nisl, id sodales quam placerat nec. Morbi in elit ultricies, ultricies velit sed, sagittis metus.